Urban Kids | Huiswerk begeleiding
21898
page-template-default,page,page-id-21898,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.5,menu-animation-underline-bottom,wpb-js-composer js-comp-ver-5.5.2,vc_responsive

HUISWERKBEGELEIDING/BIJLES

 

Tijdens de bijles en huiswerkbegeleiding wordt gewerkt aan reken- en/of taalvaardigheden. Het doel van zowel de bijles als de huiswerkbegeleiding is het extra inoefenen van reken- en taalvaardigheden zodat het kind mee kan komen met de stof op school.

 

VOOR WIE?

Bij Urban Kids geven wij bijles en huiswerkbegeleiding aan leerlingen van groep 4 tot en met 8 op de basisschool.

 

HET VERSCHIL TUSSEN BIJLES EN HUISWERKBEGELEIDING

Tijdens huiswerkbegeleiding staat het werken aan door school meegegeven huiswerk centraal. Het kind werkt onder begeleiding van een van onze professionals aan het te maken huiswerk en krijgt daarbij extra instructie aangeboden.
Bij de bijles momenten wordt ook gewerkt aan vakken waar het kind extra mee wil oefenen. Voor de bijles momenten verzorgen wij het materiaal.

 

WERKWIJZE

Voor de aanvang van de bijles of huiswerkbegeleiding vindt een intakegesprek plaats tussen de ouders en een van onze professionals. Tijdens dit intakegesprek wordt besproken aan welke vakken uw kind extra met ons zal werken. Tijdens dit gesprek wordt tevens duidelijk of er zal worden gewerkt aan schoolwerk of aan werk dat door Urban Kids wordt verzorgd. Wanneer dit wenselijk is, nemen wij in overleg met u, contact op met de leerkracht van uw kind.
Na het intakegesprek zullen de begeleidingsmomenten worden gepland. Alle begeleidingen zijn individueel en vinden aan huis plaats. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk te zorgen voor een rustige werkplek bij u thuis, waar uw kind geconcentreerd kan werken.

 

TOETSEN

Wanneer tijdens het intakegesprek of de begeleidingsmomenten blijkt dat het exacte niveau van uw kind onduidelijk is, nemen wij methode onafhankelijke toetsen af om het niveau van uw kind in kaart te brengen.

 

WIE BIEDT DE BIJLES EN HUISWERKBEGELEIDING AAN?

Bij Urban Kids worden de bijlessen en huiswerkbegeleidingen uitsluitend door professionals met een onderwijsbevoegdheid aangeboden.

 

REMEDIAL TEACHING (RT)

 

Anders dan bij de bijles of huiswerkbegeleiding staat bij RT het werken aan (grote) achterstanden centraal.

 

VOOR WIE?

RT is bedoeld voor leerlingen in groep 4 tot en met 8 die (grote) achterstanden hebben in de leerstof.
let op; Vergoede dyslexie behandeling is bij Urban Kids niet mogelijk.

 

WERKWIJZE

Bij kinderen die worden aangemeld voor RT nemen wij een pedagogisch didactisch onderzoek (PDO) af. Hiermee brengen wij het niveau van uw kind op reken- en taalgebied in kaart. Voor de afname van het PDO maken wij gebruik van methode onafhankelijke toetsen.

Na de afname van het PDO worden de resultaten met u besproken en wordt er een begeleidingsplan opgesteld. Dit plan zal, afhankelijk van de leerdoelen, na een aantal weken worden geëvalueerd, waarna een nieuw plan zal worden vormgegeven.

 

WIE BIEDT RT AAN?

Bij Urban Kids wordt RT uitsluitend gegeven door professionals met een onderwijsbevoegdheid en een Master special educational needs (SEN) leren/RT -aantekening.

 

TARIEVEN

Huiswerkbegeleiding/bijles 45 min. 30 euro
RT 45 min. € 52